Řešení pro řízení budov

Členství v organizacích

Dlouhodobě usilujeme o kvalitní řešení v oblasti automatizace budov. Proto považujeme za čest, že jsme se stali součástí aktivit vedoucích ke zkvalitnění oblasti našeho podnikání v oblasti tzv. šetrných budov (někdy nazývané jako "inteligentní budovy"). Někteří naši zákazníci s našim přispěním úspěšně prošli certifikačními procesy na "zelenou budovu" - viz. příklad z našich referencí: výrobní závod AU Optronics Trenčín, Slovenská republika, kam jsme úspěšně dodali řídicí systém Měření a Regulace.
Certifikát výrob. závodu AU Optronics Trenčín, Slovenská republika, kam jsme úspěšně dodali řídicí systém Měření a Regulace.

Otevřít certifikát
Z tohoto důvodu jsme neváhali se vstupem do RADY PRO ŠETRNÉ BUDOVY (Czech Green Building Council). Někteří naši pracovníci působí v této organizaci již od jejího zrodu např. jako zakládající členové představenstva či přispívají svým působením a nápady v některých odborných komisích.
Certifikát pro členy České rady pro šetrné budovy.

Otevřít certifikát

Těší nás, že i my můžeme přispět svou odborností k rozvoji oblasti inteligentních a zároveň energeticky úsporných budov.