Řešení pro řízení budov

Certifikáty a oprávnění

Naše společnost je plně certifikována k provádění všech svých činností. Naším standardem je systém managementu kvality ISO. Jsme držitelem certifikací ISO  9001, ISO 10006 & ISO 50001 - viz certifikace ITI TUV. Máme jasně definovány cíle a odpovědné osoby za jakost. V rámci ISO pravidelně prověřujeme a vyhodnocujeme i naše případné subdodavatele.

Naši techničtí pracovníci disponují i mezinárodně platnými akreditacemi/certifikacemi jako například „KNX partner“.

Certifikáty KNX partner:

V oblasti "šetrných budov" (green buildings) jsme se významně podíleli na úspěšných certifikačních procesech našich zákazníků (program pro certifikaci šetrných budov LEED - Řízení projektu s ohledem na energie a životní prostředí).

Jsme systémovým integrátorem řídicích systémů předních světových výrobců.Naše software oddělení je plně vybaveno všemi softwareovými prostředky od těchto společností pro realizace aplikací dodávaných systémů. Naše software řešení využívá zároveň vždy nejnovější standardy operačních systémů.

Samozřejmostí pro všechny naše zaměstnance jsou pravidelná školeni a to jak v oblasti dodržování pravidel a bezpečnosti práce tak v odborné oblasti, kde prochází pravidelnými školeními od světových výrobců a dodavatelů.

Dokumenty ke stažení

Živnostenské listy
ČSN ISO 10006
ČSN EN ISO 9001
ČSN EN ISO 50001
Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z rejstříku ekonomických subjektů - ARES
Osvědčení o registraci DPH
KNX certifikace Vojtěch Bukáček
KNX certifikace Aleš Hotař
Akademie CZGBC certifikát Vojtěch Bukáček
Akademie CZGBC certifikát Aleš Hotař

 

Certifikace výrobců řidicích systémů

Wago solution provider
Iconics system integrator
Schneider Electric system integrator