Řešení pro řízení budov

Vývoj počtu kmenových pracovníků

Vývoj počtu externích pracovníků (montáže)

Počet realizovaných projektů

Vývoj hospodářských výsledků