Řešení pro řízení budov

Vize, mise a hodnoty společnosti BUILDSYS, a.s.

VIZE

Přinášet energeticky úsporná řešení při každé naší činnosti a dodat profesionální práci je pro nás závazkem vůči našim zákazníkům, sobě i svému okolí.

Oblast energií se bude dramaticky proměňovat a rozvíjet. Díky našim zkušenostem v oboru, víme jak pomoci našim zákazníkům k její úspoře.

MISE

Jsme zaměřeni celou svou činností do oblasti realizací dodávek vysoce kvalitních systémů řízení budov a energeticky úsporných řešení. V tomto oboru patříme k předním a významným společnostem na trhu. Svou pozici zde chceme posílit a trvale zlepšovat. Stejně kvalitní práci vyžadujeme od všech svých subdodavatelů. U svých zákazníků plně respektujeme jejich požadavky a jasně za nás hovoří množství kvalitních referencí i hospodářské výsledky naší společnosti.

Budujeme trvale dlouhodobé vztahy se zákazníky, zejména nabídkou kvalitních služeb a servisu. Všechny naše činnosti vedou k dosažení maximální energetické efektivity budov, která se odvíjí od kvalitního řízení technologických procesů.

Vedení společnosti dbá na dodržování pravidel slušného jednání a profesionalitu všech pracovníků. Řídíme se systémem jakosti ISO a jsme ke všem činnostem plně certifikováni. Práce v našem oboru je pro nás výzvou i potěšením. Snažíme se uplatňovat nejnovější technické trendy a inovace tak, aby naše dodávky byly realizovány v maximální kvalitě a zároveň respektovaly potřeby zákazníka.

Není nám lhostejná energetická budoucnost planety a principy udržitelného rozvoje. Snažíme se maximálně o šetrný přístup k okolí. Proto jsme aktivní v oblasti energeticky úsporných a šetrných budov. Pevně věříme v silný rozvoj oblasti energeticky šetrných řešení a je nám potěšením přispět k větší kvalitě tohoto oboru.

HODNOTY

Úspory Vaší energie - vždy naším cílem

V každém okamžiku naší činnosti je pro každého zaměstnance prioritou přinášet řešení, jenž šetří energii našim zákazníkům.

Profesionalita - automaticky při naší činnosti

Naši zaměstnanci jsou experti ve své oblasti. Dlouhodobě pečujeme o jejich profesní i osobnostní rozvoj. Kvalitní profesionálně odvedená práce u stávajících zákazníků je dokladem tohoto úsilí.

Otevřenost - základem úspěšné komunikace

Otevřená komunikace napomáhá společnosti i našim zákazníkům předcházet rizikům a zajišťuje další rozvoj. Chceme komunikovat vždy otevřeně.

Partnerství se zákazníky - určuje náš směr vývoje

Jsme po všech stránkách schopni být našim zákazníkům dlouhodobým partnerem a napomáhat tak zvýšení konkurenceschopnosti jeho podnikání. Rozvíjíme i strategické partnerské vztahy s našimi dodavateli a technologickými lídry.

Slušnost a důvěra - základní kameny

Jsme zvyklí se chovat slušně, bohužel ne vždy lze očekávat toto od svého okolí. Zákazníkům i partnerům důvěřujeme a svou slušností chceme přispívat ke kvalitnějším vztahům v našem oboru.

Udržitelný rozvoj - šetrnost k okolí, odpovědnost za budoucnost

Denně významně přispíváme svou činností ke snižování emisí CO2 a úspoře energie této planety. Využíváme nejnovější inovace a spolupracujeme s experty z oboru na vylepšování našich řešení.

Odpovědnost - vůči společnosti BUILDSYS, a.s.

Patříme mezi přední společnosti ve svém předmětu podnikání v České republice. Odpovědnosti vyplývající z této pozice si vážíme a trvale pracujeme na zlepšování všech oblastí naší činnosti.

Michal Petřík
ředitel společnosti