Řešení pro úspory energií

Výhody Energy management programu

Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek doby“.

"Energetickým managementem" nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a optimalizují ji s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však jeho dlouhodobý přínos.

Cíle, přínosy a výhody

  • ucelený a jasný přístup k inteligentnímu využívání energie
  • optimalizace absolutní spotřeby energií
  • optimalizace energetických zdrojů
  • zvyšování energetické účinnosti
  • prokazatelná úspora výdajů a nákladů
  • řízení energií založené na měřitelnosti
  • zvýšení konkurenceschopnosti na trhu