Řešení pro úspory energií

Více o úsporách energií

Šetření energií

Šetření energií je snaha snížit spotřebu energie. Toho lze dosáhnout zvýšením efektivního využívání energie, ve spojení se sníženou spotřebou energie nebo snížením spotřeby z konvenčních zdrojů energie.

Šetření energií tak vede ke zvýšení finančního kapitálu, kvality životního prostředí a k udržení trvalých hodnot. Ti, kteří se rozhodnou šetřit energii, tak podporují své ekonomické jistoty a průmysloví uživatelé následkem účinnějšího využívání energie mohou maximalizovat i zisk.

Přístupy k šetření energií

  • Snižování energetické náročnosti v podobě malých ústupků odpovídajících velkým energetickým úsporám. (například: snížení vytápění nevyužité místnosti)
  • Zvýšit účinnost využití použité energie. Prostřednictvím zvýšené efektivity tak může být významně snížena spotřeba. (například: tepelná izolace, úsporná žárovka).
  • Pro zlepšení efektivity přejít na nevyužité energetické technologie (např. rekuperace tepla nebo další využití odpadního tepla, kondenzační kotle)
  • Inteligentní kontrola provozních parametrů zařízení a dalších systémů významně přispívá k úsporám energie.
  • Využívání obnovitelných zdrojů energie. Toto není úspora energie v pravém slova smyslu, ale tímto termínem se myslí náhrada například fosilních paliv za jiné druhy energie. Příklady využití alternativních energií jsou: solární a větrné elektrárny, zdroje zpracovávající biomasu na elektrickou nebo tepelnou energii, užití denního světla ve světlovodech namísto elektrického osvětlení, svalová síla místo motoru, geotermální energie namísto uhlí. Vyšší efektivity může být dosaženo využitím tepelného čerpadla nebo zemního plynu na topení místo elektrického přímotopu
  • Nařízení EU

    Z důvodu globálních obav z oteplování se členské státy Evropské unie zavázaly, že sníží do roku 2020 spotřebu z klasických energetických zdrojů o 20 %. V roce 2011 přesto stále přetrvávalo mnoho překážek k dosažení zmíněných hodnot. Evropský parlament přijal tuto směrnici, která bude vyžadovat, aby členské země splnily tři cíle do roku 2020: snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 20%, zvýšení energetické účinnosti o 20% a konečně je stanoveno, že 20% energie v Evropské unii musí být z obnovitelných zdrojů.