Řešení pro úspory energií

Energy management program (EMP)

Co je to energy management?

"Řízení energií" (Energy management) je termín, který se zabývá především úsporami energií v průmyslových podnicích, komerčních / vládních budovách a domech:

Význam energetických úspor

Pokud jde o úsporu energií, "řízení energií" (energy management) je proces, který v budovách monitoruje a řídí spotřebu energií. Obvykle zahrnuje tyto kroky:

Výše uvedené čtyři kroky platí v každém směru - je to zcela na nás, zda nová opatření na úsporu energií zahrnou buď nákup nového technologického vybavení nebo kompletní modernizaci celé budovy.

Důležitost energetického managementu?

Energetický management je klíčem k úsporám energie. Význam energetických úspor vychází z globálních potřeb úspor energií - je to celosvětová potřeba, která se dotýká cen energií, vlivu emisí a právních předpisů, které vedou k několika závažným důvodům, proč bychom měli šetřit energií.

Jak nejlépe kontrolovat spotřebu energií?

Výše jsme identifikovali čtyři kroky v procesu energetického managementu. Zde každý krok v krátkosti analyzujem:

1. Měření spotřeb energií a sběr dat

Jako obecné pravidlo platí: čím víc a podrobnější data a hodnoty získáme, tím lépe

2. Vyhledání cest vedoucí k úsporám energií

Podrobné naměřené hodnoty a data, které získáme se stanou neocenitelnou pomocí při hledání energeticky úsporných cest a řešení.

3. Zaměření se na řešení a cesty vedoucí k úsporám energií

Pouze hledání řešení a cest k úsporám energií nám nepomůže vyřešit problém s úsporou energií - musíme podniknout radikální kroky k dosažení těchto energeticko úsporných cílů.

4. Sledování postupů a kroků vedoucí k energetickým úsporám

Poté, co se podniknou kroky k úspoře energie, je důležité, abychom zjistili, jak účinné byly v konečném důsledku stanoveného cíle.