Řešení pro řízení budov

Používané standardy

Naše společnost je nezávislým dodavatelem komplexních řešení pro řízení budov:

  • systémy měření a regulace
  • řídicí systémy osvětlení, rolet, žaluzií vč. plné integrace do MaR
  • integrace MaR do slaboproudu, silnoproudu příp. dalších podsystémů
  • grafické řídicí centrály
  • systémy měření spotřeby energií a medií
  • datové přenosy, komunikační sítě, speciální SW řešení atd.
  • dodávky elektro (silnoproud, slaboproud)

Jsme certifikovaným dodavatelem řídicích systémů: Siemens, Wago, Schneider Electric, Honeywell, Saia, Johnson Controls, Sauter a vybraných českých výrobců.

Námi dodávaná řešení využívají takřka všechny současné komunikační sběrnice a protokoly řídicích systémů jako: KNX (dříve EIB), BACNet, LonWorks, Profibus, M-Bus, Modbus, Ethernet atd.

Naší snahou je nabízet vždy otevřené komunikační protokoly a standardy, jenž zákazníkovi zajistí svobodu a nezávislost na konkrétním výrobci systému, například při dalším rozšiřování projektu.

Standardně v rámci co nejpružnějšího servisu nabízíme vzdálený dohled (remote access), tj. připojení zákazníků přes internet do sdílených aplikací, budov, podsystémů.

Pro vizualizaci systémů využíváme řídicí centrály, SCADA systémy nebo dotykové panely (HMI) leaderů trhu. Dnes již jako standard nabízíme přenosy dat a jejich vizualizaci do mobilních zařízení typu iPAD, smart phone, osvědčených výrobců Samsung, Apple, Nokia atd.

V oblasti dodávek řešení pro úspory energií (tzv. EMP program) využíváme specializované analytické software aplikace pro kvalitní monitoring a sběr dat o energetické efektivitě budovy.