Řešení pro řízení budov

Grafické vizualizace BMS

Systém automatizace budov (BMS - Building Management System) je komplexní nástroj určený uživatelům a správcům budov (domů, kanceláří, průmyslových budov) k rychlejšímu a snazšímu ovládání a řízení všech jejich částí technologií. Grafická vizualizace dává přehled o hodnotách snímačů, spínačů, čidel a umožňuje obsluze měnit požadované hodnoty (například požadované teploty, zastřežení místností, sledování pohybu osob apod.).

Grafické centrály jsou zpravidla nainstalované na řídicím počítači, do kterého se přivádí hodnoty a data z jednotlivých snímačů. Pro řídící počítač se vytváří dipečerská centra nebo pracoviště, ze kterého servisní technik nebo obsluha může snadno monitorovat a kontrolovat správnou funkčnost systému.

V dnešní době je možnost distribuce grafické vizualizace uživatelům, kteří nemohou být nebo nejsou v místnosti, kde se nachází řídicí počítač. V tomto případě je možné využít internetu, kdy současné grafické centrály umožňují zprostředkování grafické vizualizace prostřednictvím internetových stránek. Řídicí počítač tak dostane svou pevnou IP adresu, spustí internetovou službu a kdokoliv, kdo je k tomu oprávněn, si pak může zobrazit grafickou vizualizaci na svém počítači nebo telefonu.

Příklady grafických vizualizací BMS

Office Center Jindřišská 16 Praha

BEA Campus Olomouc

Hotel International Brno

Vědecko Technický Park Unis Brno